elektra 06

 

 

 
  

 

   

ЕЛEKТРА06 " е създадена през 2007 година, тя разполага с високо квалифицирани специалисти в  областта  на  промишлената   електроника  и  електротехника.

Основните  правила в  нашата работа са  предлагане на гъвкави технически  решения, защита  интересите на    клиентите,   своевременна  реакция  и  при  най -  нестандартните потребителски нужди.  Ние ясно осъзнаваме, че не сме единствени  на  пазара  за силнотокова електроника и естествения  начин да  оцелеем  е  като просто  сме   добри  в това,  което  вършим.

Заповядайте при нас.  Вашата  оценка  ще е най - вярното мерило за  нашата  работа.

 

Атрибути и телефони

 

  • Преобразуватели на честота - инвертори ( IHC; HFC )

  • Променливотокови и постояннотокови резервни захранвания ( UPS)

  • Изправители за заряд и подзаряд на акумулаторни батерии (RA)

  • Изправители за галванотехнически процеси (RG)

  • Силови устройства за управление на електродви- гатели ( RD; ACD )

  • Генератори на висока честота за индукционна заварка на тръби  (HFG)

  • Променливотокови регулатори за елктро-съпротивителни пещи;

  •  индукционни вани;  стабилизатори за променливо напрежение (AVC)

  • Изправители  за високо напрежение (HVR)

  • Трансформатори  и дросели  до 160кVA

 

  

Новости  за ЕЛЕКТРА06

 

 Доставен и пуснат в действие  в Лос Анджелис 160KW - 4MHz генератор за индукционн плазма за преработка на автомобилни

гуми.

 

 Пуснат в действие 100КW - 2МHz  високочестотен генератор за

индукционна високотемпературна плазма в Италия 

 

   Въведен  беше в действие в атомната централа гр. Козлодуй упрвление и тестване на асинхронни електродвигатели от 5 до 250КW.

 

   Завършена е разработката и е в  производство високочестотен генератор за заварка на метални труби.

   

   Въведен  беше в производство 200KVA генератор за високочестотно електросъпротивително заваряване на лента около стоманена тръба в Турция......